Tìm kiếm
Tiếp theo phán quyết sơ bộ công bố ngày 28/1/09, hôm nay 22/6/09 Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng xem xét hành chính chủ hàng mới lần thứ ba mặt hàng cá tra và basa trong giai đoạn  từ 1/8/2007 đến 31/1/2008:  ACOMFISH  có mức thuế chống bán phá 0%, không thay đổi so với phán quyết  sơ bộ và Công ty cổ phần thủy sản Hiệp Thành (Hiệp Thành) có có mức thuế chống bán phá là 6,68% do DOC đã điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá từ 0% lên 6,68% sau khi xem xét lại các vấn đề mà các bên có liên quan đưa ra.  
Hôm nay 4/6/09 Bộ thương mại Hoa kỳ (DOC) thông báo kéo dài thời hạn công bố kết quả cuối cùng xem xét  hành chính lần thứ ba tôm nhập khẩu từ Việt nam; trong giai đoạn từ 1/2/2007 đến 31/1/2008; thêm 21 ngày tức là ngày 28/7/09 thay vì 7/7/09.  
Trang 37/58
1 ...
37
... 58

Trang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org