Tìm kiếm

Hoa kỳ giới thiệu Luật Hiện đại hoá an toàn thực phẩm 2009

05/03/2009 13:12
Ngày 3/3/2009 Luật Hiện đại hoá an toàn thực phẩm được giới thiệu tại Thượng viện, Luật này sẽ cải thiện những nổ lực của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước. Theo thông cáo báo chí tổng hợp từ các nhà ủng hộ Luật của hai Đảng cho rằng Luật Hiện đại  hoá an toàn thực phẩm của FDA giải quyết những phát sinh gần đây: các bệnh do thực phẩm gây ra và việc thu hồi các sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước trên toàn nước Mỹ. Luật bao gồm một số nội dung cơ bản như sau    

- Tăng kinh phí cho các hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm của FDA thông qua tăng phí kiểm tra có mục tiêu các phương tiện sản xuất trong và ngoài nước Mỹ

- Yêu cầu các nhà nhập khẩu phải kiểm tra sự an toàn của các thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

- Cho phép FDA yêu cầu giấy chứng nhận đối với những thực phẩm có khả năng gây bệnh cao và từ chối nhập khẩu những thực phẩm không có giấy chứng nhận hoặc những thực phẩm được sản xuất từ các phương tiên sản xuất ở  nước ngoài mà các phương tiện này đã bị từ chối bởi các nhân viên kiểm tra Mỹ

- Tăng cường kiểm tra của FDA ở tất cả các phương tiện sản xuất thực phẩm bao gồm kiểm tra hàng năm tất cả phương tiện sản xuất có rủi ro cao và kiểm tra các phương tiện sản xuất khác ít nhất 4 năm 1 lần     

- Yêu cầu các phương tiện sản xuất phải lập kế hoạch ngăn chặn, nêu ra những nguy hiểm đã được xác định và ngăn chặn giảm chất lượng và cho FDA tiếp cận kế hoạch này và những tài liệu liên quan

- Cho phép FDA hỗ trợ bên thứ ba có đủ  điều kiện, chứng nhận các phương tiện sản xuất ớ  nước  ngoài đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Mỹ  

- Yêu cầu một dự án thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá phương pháp mới  truy xuất nguồn gốc nhanh và hiệu quả các loại hoa quả trong trường hợp phát sinh bệnh do chúng gây ra

- FDA được phép ban hành lệnh thu hồi bắt buộc các loại thực phẩm khi một công ty không tự nguyện thu hồi sản phẩm có yêu cầu của FDA 

- Trao quyền cho FDA hoãn việc đăng ký phương tiện sản xuất thực phẩm nếu có khả năng xây ra thực phẩm được sản xuất từ những phương tiện này gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc làm chết người

- Chỉ đạo FDA giúp các công ty thực phẩm bảo vệ các sản phẩm bị nhiễm khuẩn một cách cố tình và kêu gọi một chiến lược quốc gia để bảo vệ thực phẩm từ sự đe doạ khủng bố và giải quyết nhanh những trường hợp khẩn cấp có liên quan đến thực phẩm

Thưong vụ Việt nam tại Hoa kỳ


Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Trang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org