Tìm kiếm

Xuất khẩu Tôm vào Hoa kỳ phải có form DS-2031

06/05/2009 15:08
Theo điều 609 của Luật 101-162 ban hành 1989, Hoa kỳ cấm nhập khẩu tôm và các sản phẩm tôm được đánh bắt bằng những cách có hại đến các loại rùa biển hoặc môi trường đánh bắt gây nguy hiểm cho các loại rùa biển.  

Hàng năm Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ sẽ chứng nhận và báo cáo Quốc hội danh sách các quốc gia được cấp giấy chứng nhận. Ngày 5/4/2009 Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ đã chứng nhận 39 quốc gia và một nền kinh tế đủ điều kiện xuất khẩu tôm vào Hoa kỳ phù hợp với yêu cầu của Luật trên bao gồm 15 nước như: Belize, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Madagascar, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Suriname và Venezuela; đã sử dụng những công cụ loại trừ các loại rùa biển không bị đánh bắt, nhằm ngăn cản sự cạn kiệt các loại rùa biển trong quá trình đánh bắt tôm và 24 nước và một nền kinh tế như: Bahamas, China, the Dominican Republic, Fiji, Hong Kong, Jamaica, Oman, Peru,  Sri Lanka, Argentina, Belgium, Canada, Chile, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Ireland, the Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Sweden, the United Kingdom và Uruguay; có môi trường đánh bắt không gây nguy hiểm cho các loại rùa biền 

 

Các lô hàng tôm nhập khẩu vào Hoa kỳ, yêu cầu phải có form DS-2031 www.state.gov/documents/organization/80015.pdf; đối với các nước đã có giấy chứng nhận trên và phải có chữ ký của nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu trên form; đối với các nước chưa có giấy chứng nhận (trong đó có Việt nam), cán bộ chuyên trách có thẩm quyền phải ký và chứng nhận rằng tôm được đánh bắt không tổn hại đến các loại rùa biển       

 

Thương vụ Việt nam tại Hoa kỳ


Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Trang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org