Tìm kiếm

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lấy ý kiến về miễn trừ khai báo nhập khẩu và các yêu cầu khác theo Luật Lacey

26/08/2010 15:22

Ngày 4/8/2010, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã đưa ra quy định để lấy ý kiến công chúng về việc xác định 02 loài thực vật và các sản phẩm thực vật được miễn trừ thực hiện khai báo hải quan theo Luật Lacey và các yêu cầu khác liên quan đến việc cấm sử dụng bất hợp pháp các loài thực vật theo quy định của Luật. Thời hạn góp ý kiến đến ngày 4/10/2010.

Nhằm thực thi Đạo luật Lacey sửa đổi, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã đề xuất định nghĩa đối với các thuật ngữ “Common cultivar” (các cây trồng phổ thông) và “Common food crop” (cây lương thực phổ thông). Các loài cây này thuộc nhóm được miễn trừ theo quy định của Luật. Trong Luật đã không quy định rõ định nghĩa về hai loài cây này nhưng quy định giao cho Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ xác định và chỉ rõ các loài cây và sản phẩm trên. Bộ Nông nghiệp đề xuất định nghĩa sẽ chỉ rõ những cây nào và sản phẩm từ cây nào sẽ phải thực hiện theo Luật bao gồm yêu cầu khai báo nguồn gốc.

Đề xuất về định nghĩa hai loài cây trên được nêu cụ thể ở văn bản kèm theo.

files/editor/file/Lacey Act Implementation Plan; Definitions for Exempt and Regulated Articles - proposed rules.pdf

 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã quy định lộ trình khai báo nhập khẩu nguồn gốc sản phẩm từ thực vật từ tháng 4 năm 2009 và hiện đang yêu cầu khai báo đối với các nhóm hàng có mã HTSUS là 4401, 4402, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412 (loại trừ mã 4412.99.06 và 4412.99.57); 4414; 4417; 4418; 4419; 4420; 4421; 6602; 8201; 9201; 9202; 9302; 9305; 10.20; 9401.69; 9504.20; và 9703.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ


Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Trang chủ  |Tin tức - Sự kiện  |Thị trường Hoa Kỳ  |Danh bạ doanh nghiệp  |Hội chợ, triển lãm  |Giới thiệu Thương vụ  |Liên hệ  |Địa chỉ hữu ích

BẢN QUYỀN © 2011 THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
1730 M Street, N.W., # 501; Washington D.C., 20036
Tel: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419; Fax: (202) 463-9439
E-mail: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Website: http://www.vietnam-ustrade.org