Thứ năm, August 28, 2008, 17:22 GMT+7

FTA - Hoa Kỳ xuất siêu

Bộ trưởng Thương mại Hoa kỳ Carlos M. Gutierrez

Lần đầu tiên Hoa kỳ xuất siêu, đảo chiều cán cân mậu dịch với các đối tác có ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA ). Bằng những số liệu cụ thể Bộ Thương mại Hoa kỳ muốn chứng tỏ lợi ích  do FTA và mở cửa thị trường mang lại.Bộ trưởng Thương mại Hoa kỳ Carlos M. Gutierrez mới đây thông báo theo số liệu mới nhất của Bộ này, trong 5 tháng đầu năm 2008, lần đầu tiên Hoa kỳ đã xuất siêu sản phẩm hàng hóa với 14 đối tác có ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo số liệu chính thức, mức xuất siêu của Hoa kỳ trong 5 tháng đầu năm 2008 lên tới 2,7 tỷ USD trong khi đó 5 tháng đầu năm ngoái thâm hụt mậu dịch giữa Hoa kỳ với 14 đối tác này là 12,3 tỷ USD. Như vậy cán cân thương mại giữa Hoa kỳ với các nước có FTA đã tăng 122% trong khi đó với các đối tác không có FTA chỉ tăng 6%.

Bộ trưởng Gutierrez nói “ những con số này cho thấy FTA là thành công mà người Mỹ đã được hưởng lợi nhờ mở cửa thị trường. Cán cân thương mại với các đối tác FTA đã chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu chứng tỏ mở cửa thị trường là yếu tố mấu chốt đối với sự cạnh tranh của của nền sản xuất và sinh lực của nền kinh tế Hoa kỳ. Năm ngoái, sản phẩm hàng hóa chiếm 62% trong tổng số 1,6 nghìn tỷ tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa kỳ”.


Khả năng cạnh tranh của sản phẩm Hoa kỳ không ngừng tăng lên đã góp phần làm cải thiện cán cân thương mại. Nếu lấy cơ sở so sánh 5 tháng đầu năm 2002, FTA đã hỗ trợ cho xuất khẩu hàng hóa của Hoa kỳ tăng lên một cách ổn định (62%), vượt trên mức tăng của nhập khẩu (42%). Bộ trưởng Gutierrez cho rằng Hoa kỳ cần tăng cường mậu dịch hơn nữa và một điều rõ ràng là FTA đã làm cho Hoa kỳ trở nên cạnh tranh hơn và tạo ra sinh lực cho nên kinh tế. Trên cơ sở đó, Ông cũng hối thúc Quốc hội Hoa kỳ đã đến lúc cần thông qua FTA với Colombia, Panama và Hàn quốc.

Các đối tác FTA của Hoa kỳ hiện nay gồm Australia, Bahrain, Canda, CAFTA-DR, Chile, Israel, Jordan, KORUS, Malaysia, Mexico, Morocco, Oman, Singapore, SACU.

(Thương vụ VN tại Hoa kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=123
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org