Thứ tư, September 03, 2008, 14:52 GMT+7

Số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ 6 tháng 2008

Cán cân thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và kim ngạch một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu giữa 2 nước 6 tháng đầu năm 2008.


Chi tiết xin xem Tài liệu kèm theo.

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=124
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org