Thứ sáu, October 24, 2008, 11:48 GMT+7

Hoa Kỳ trì hoãn công bố kết quả cuối cùng mức thuế chống bán phá giá phi lê cá tra và basa từ Việt Nam trong đợt xem xét hành chính lần thứ tư và đối với nhà xuất khẩu mới.

Ngày 23/10/08, Cơ quan quản lý thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITA) chính thức thông báo trì hoãn công bố kết quả cuối cùng mức thuế chống bán phá giá phi lê cá tra và basa từ Việt Nam trong đợt xem xét hành chính lần thứ tư và đối với nhà xuất khẩu mới trong giai đoạn từ 1/8/2006 đến 31/7/2007.


Theo phán quyết sơ bộ ngày 8/9/2008, kết quả cuối cùng sẽ được ITA công bố trong vòng 120 ngày kể từ ngày 8/9/2008, tức là ngày  07/01/2009 là thời hạn cuối để công bố kết quả này. Theo thông báo của ITA hôm nay 23/10/08, thời hạn này sẽ trì hoãn thêm 60 ngày nữa, tức là đến ngày 9/3/2009.

Lý do trì hoãn là ITA cần thêm thời gian làm các báo cáo thẩm tra nhà xuất khẩu mới và cần thêm thời gian để phân tích những ý kiến đề xuất và ý kiến phản hồi của các bên có liên quan.
(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=167
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org