Thứ ba, October 28, 2008, 13:16 GMT+7

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố Phán quyết cuối cùng trong vụ kiện Lò xo đệm giường

Lò xo đệm giường chưa bọc

Theo đó, tất cả các nhà xuất khẩu lò xo đệm giường từ Việt Nam vào Hoa Kỳ được xác định có biên độ phá giá 116,31 phần trăm.


Phán quyết cuối cùng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) được thông báo hôm 15/10/2008 và sau đó được công bố trên Công báo Liên bang (Federal Register) hôm 21/10/2008.

Trên cơ sở Phán quyết cuối cùng này, DOC sẽ hướng dẫn Hải quan Hoa Kỳ thu tiền ký quỹ bảo đảm nộp thuế chống bán phá giá. Bước tiếp theo là Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ra Phán quyết cuối cùng về thiệt hại, dự kiến trước hoặc trong ngày 28/11/2008. Nếu Phán quyết cuối cùng của ITC là khẳng định về thiệt hại thì DOC sẽ ban hành lệnh chống bán phá giá để áp thuế chính thức. Nếu ITC phán quyết phủ định về thiệt hại thì vụ kiện sẽ chấm dứt.

Kim ngạch xuất khẩu lò xo đệm giường của Việt Nam vào Hoa Kỳ các năm 2005, 2006, 2007 lần lượt là USD 467.643, USD 1.573.274, và USD 656.688.

Xin xem thêm chi tiết trong bản Thông báoCông báo của Hoa Kỳ.

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=169
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org