Thứ tư, February 04, 2009, 16:53 GMT+7

Nhập khẩu bột giấy năm 2008 tăng cả về lượng và trị giá

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2008 Việt Nam nhập khẩu trên 166 ngàn tấn bột giấy các loại đạt kim ngạch 117,1 triệu USD, tăng 26,19% về lượng và tăng 37,97% về trị giá.


 Giá bột giấy nhập khẩu cũng biến động theo giá thế giới. Giá bột giấy nhập về trong quý I nhìn chung ổn định nhưng bắt đầu từ quý II đến hết quý III giá bắt đầu tăng, đạt trung bình từ 706 đến 742 USD/T. Hai tháng cuối năm 2008, giá bột giấy nhập về liên tục giảm. Trong năm 2008, giá bột giấy nhập về từ các thị trường đều tăng. Trong đó, giá nhập về từ Nhật Bản tăng cao nhất, tăng 41,5%, đạt 883 USD/T, Hồng Kông tăng 28,67%, đạt 719 USD/T, Braxin tăng 18,45%, đạt 730 USD/T, Mỹ tăng 3%, đạt 711 USD/T, Singapore tăng 5,15%, đạt 700 USD/T. Đáng chú ý, giá nhập về từ thị trường Canada giảm 11,14% xuống còn 714 USD/T và Thuỵ Điển giảm 3%, xuống còn 621 USD/T.
Năm 2008, thị trường cung cấp bột giấy cho nước ta có sự chuyển dịch. Singapore đã vượt qua Indonesia, Braxin, Canada và Nhật Bản trở thành thị trường cung cấp bột giấy lớn thứ 2 cho nước ta, đạt gần 13 ngàn tấn với trị giá 9 triệu USD, tăng 519,6% về lượng và tăng 551,51% về trị giá so với năm 2007.
Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu bột giấy về từ một số thị trường khác cũng tăng mạnh so với năm trước như Mỹ tăng 141,8%, đạt 45 ngàn tấn, Canada tăng 69,68%, đạt 12,6 ngàn tấn. Đặc biệt là thị trường Hồng Kông tăng từ 319 tấn năm 2007 lên 5,2 ngàn tấn trong năm nay và Hà Lan tăng từ 79 tấn lên trên 4 ngàn tấn.
Trong khi đó, lượng nhập khẩu bột giấy về từ thị trường Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Thuỵ Điển lại giảm so với năm 2007, giảm lần lượt 33,4%; 13,11%; 7,65%; 16,96%.

(Thị trường)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=228
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org