Thứ ba, February 24, 2009, 10:23 GMT+7

FDA cảnh báo ngành công nghiệp thủy sản thiếu trọng lượng là phạm tội

Ngày 20/2/09, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa kỳ (FDA) đã tăng cường cảnh báo công nghiệp thủy sản, thiếu trọng lượng do tính luôn trọng lượng của lớp mạ băng bên ngoài sản phẩm là phạm tội . Cơ quan này tái ban hành ván băn hướng dẫn từ năm 1991 có nội dung tương tự.


Mặc dù, dán nhãn sai là vi phạm luật FDA, thiếu trọng lượng là phạm tội do cố ý gian lận. Đây là lý do mà FDA giải thích thiếu trọng lượng là gian lận, không giống như dán nhãn sai. Vì gian lận không chỉ là vấn đề đối với nhà sản xuất mà về mặt pháp lý là trách nhiệm phạm tội đối với các bên cố ý tiếp tục gian lận       

 

(Thương vụ Việt nam tại Hoa kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=235
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org