Thứ ba, March 17, 2009, 14:38 GMT+7

Hoa kỳ công bố kết quả cuối cùng xem xét hành chính lần thứ 4 và chủ hàng mới mặt hàng cá tra và basa nhập khẩu từ Việt nam

Tiếp theo phán quyết sơ bộ đợt xem xét hành chính lần thứ 4 và  xem xét chủ  hàng mới mức thuế chống bán phá giá mặt hàng phi lê cá tra và basa từ Việt nam trong giai đoạn từ 1/8/2006 đến 31/07/2007 của Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) ngày 9/8/08  Hôm nay 17/3/09, DOC đã công bố kết quả cuối cùng như sau:  


- Công ty QVD Food company (QVD) bị đơn bắt buộc, bị điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá từ 0% lên 0,52% 

- Chủ hàng mới - Binh An Seafood Joint-stock (Binh An) được xác định không bán phá giá, kết quả không thay đổi so với phán quyết sơ bộ.

- Chủ hàng mới South Vina được điều chỉnh từ 63,88% thành 0%;  không bán phá giá

- Agìfish được điều chỉnh từ mức thuế 15,38%  xuống còn 0,52%

- Anvifish có mức thuế chống bán phá giá 0,52%     

- Công ty An Xuyên vẫn chịu mức thuế 63,88% (wide-country rate)   

 

STT

Tên công ty 

Phán quyết sơ bộ mức  thuế chống bán phá giá  

Kết quả  cuối cùng mức thuế chống bán phá giá

01

QVD

0,00%

0,52%

02

Anvifish

0,00%

0,52%

03

Binh An

0,00%

0,00%

04

South Vina

63,88%

0,00%

05

Agifish

15,38%

0,52%

06

Wide-country rate  

63,88%

63,88%

Tóm tắt tiến trình của đợt xem xét hành chính như sau

- Ngày 17 đến 19/9/2008 DOC tiến hành thẩm tra Bình An  

- Ngày 22 đến 23/9/2008 DOC tiến hành thẩm tra South Vina

- Ngày 5 và 23/9/08 South Vina và An Xuyên xuất trình ý kiến về kết quả sơ bộ

- Ngày 3/2/09 nguyên dơn và QVD xuất trình ý kiến liên quan đến kết quả sơ bộ  

- Ngày 10/2/09 nguyên đơn, South Vina, Bình An và  QVD  xuất  trình ý kiến liên quan đến kết quả sơ bộ

- Ngày  25/2/09 DOC tổ chức cuộc điều trần trước công chúng

- Ngày 05/3/09 nguyên dơn và QVD xuất trình những ý kiến liên quan đến những thông tin bổ sung

- Căn cứ vào việc xem xét sổ sách và những ý kiến của các bên có liên quan. DOC đã điều chỉnh mức thuế chống bán giá cho QVD, Bình an và South Vina như trên

 

(Thưong vụ Việt nam tại Hoa kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=252
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org