Thứ ba, March 24, 2009, 16:15 GMT+7

Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thực phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Theo đó, một số mặt hàng thực phẩm trong đó chủ yếu là mặt hàng thịt trâu, bò, thịt lợn tươi hoặc ướp lạnh đều được điều chỉnh tăng thuế. Cụ thể, thuế nhập khẩu thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh được nâng lên mức cao nhất là 33% dành cho nhóm sản phẩm thịt cả con và nửa con không đầu; đối với loại thịt có cả xương là 20% và không xương là 17%. Thịt trâu bò nhưng thuộc loại đông lạnh áp thuế 20%.

Đối với thịt lợn, mức thuế cao nhất dành cho thịt lợn nguyên con áp dụng chung cho cả loại tươi, ướp lạnh là 28%. Riêng thịt đông lạnh là 24%

Các phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được đánh thuế từ 10-15% tùy loại.

Cũng trong quyết định này, Bộ Tài chính đã hạ thuế đối với Whey - một loại phụ liệu dùng trong chế biến sữa, thức ăn cho người và động vật xuống 0% thay cho mức 2% hiện nay

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/03/2009./.

(MOF website)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=258
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org