Thứ sáu, March 27, 2009, 15:20 GMT+7

Tăng thuế nhập khẩu thép và phôi thép

Công Thương- Ngày 25/3, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 58/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng tăng thuế nhập khẩu phôi thép và một số loại thép thành phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Theo đó, một số sản phẩm phôi thép (thuộc nhóm 7207): tăng từ 5% lên 8%. Một số sản phẩm thép cuộn cán nguội (thuộc nhóm 7209): tăng từ 7% lên 8%. Một số sản phẩm tráng kim loại, sơn phủ màu (thuộc nhóm 7210) tăng thêm từ 1% đến 2% tương ứng. Đối với mặt hàng thép xây dựng (thuộc các nhóm 7213, 7214, 7215): tăng từ 12% lên 15%. Sản phẩm dây thép cacbon thuộc mã 7217.10.10.00 và 7217.10.29.00 tăng từ 8% và 5% lên 10%. Sản phẩm ống thép hàn thuộc mã 7306.30.90.90 tăng từ 8% lên 10%.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/4/2009.
Quyết định này căn cứ kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam tại công văn số 23/HHTVN ngày 12/3. Hiệp hội Thép kiến nghị nâng thuế suất thuế nhập khẩu phôi thép (mã số 7207) từ 5% lên 15% (tăng thêm 10%); nâng thuế suất nhập khẩu thép cuộn đường kính 6-10mm và thép thanh xây dựng từ 12 lên 22% (tăng 10%); thép cuộn cán nguội (mã số HS 7209) đề nghị nâng thuế suất nhập khẩu từ 7 lên 8% và các sản phẩm tráng kim loại và sơn phủ màu cũng tăng thêm 1%.
Sở dĩ thuế nhập khẩu phôi thép và thép thành phẩm không nâng cao như kiến nghị của Hiệp hội thép do Bộ Tài chính cân nhắc giữa lợi ích giữa các doanh nghiệp sản xuất phôi thép thép và doanh nghiệp sản xuất phôi thép trong nước.

(Báo Công Thương)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=260
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org