Thứ ba, April 14, 2009, 15:03 GMT+7

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ngày 9/4/2009, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2009/TT-BCT về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.


Theo đó, tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ thuộc các chủng loại hàng (Cat.) 338, 339, 340,341, 345, 347, 348, 351, 352 đều phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Việc đăng ký và làm thủ tục cấp C/O được thực hiện tại các Tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Việc cấp C/O được thực hiện không quá 4 giờ làm việc kể từ khi các Tổ cấp C/O nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Các thủ tục cấp C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của VCCI.

 

Tổng Cục Hải quan hàng ngày truyền số liệu về các lô hàng thuộc 9 Cat. nêu trên đã thông quan xuất khẩu cho Bộ Công Thương và VCCI để đối chiếu và kiểm tra. VCCI cung cấp số liệu tổng hợp tình hình cấp C/O trong tháng các Cat. cho Bộ Công Thương trong vòng 5 ngày đầu của tháng kế tiếp.

 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất của các thương nhân, đơn giá bình quân của các Cat. để giúp Hải quan và VCCI ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại. Khi phát hiện những thương nhân xuất khẩu số lượng lớn vượt quá năng lực sản xuất, những lô hàng có đơn giá quá thấp, lô hàng lắp ráp từ các bán thành phẩm nhập khẩu... Tổ Kiểm tra cơ động hàng dệt may (thuộc Bộ Công Thương) sẽ có biện pháp kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời.

 

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việc cấp C/O đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ./

(Website BTC)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=268
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org