Thứ ba, May 19, 2009, 15:09 GMT+7

Các nhà kinh tế dự báo về một sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế Mỹ

Trong một cuộc điều tra mới nhất trên tạp chí Wall Street của Hoa Kỳ, các nhà kinh tế dự đoán suy thoái kinh tế Mỹ sẽ kết thúc vào mùa thu năm nay nhưng phải mất nhiều năm nữa mới có thể hồi phục.


Nhìn chung, 52 nhà kinh tế tham gia vào cuộc điều tra đều dự đoán suy thoái sẽ kết thúc vào tháng tám. Với mức điều chỉnh hàng năm của quý này, họ dự báo tổng sản phẩm nội địa giảm 1,4% so với mức giảm 6,1% của quý đầu. Vào quý ba, mức tăng trưởng sẽ được hồi phục nhưng vẫn còn rất chậm. Dự kiến, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 2% vào nửa đầu năm 2010.

Cuộc điều tra này được thực hiện trước khi Bộ Thương mại báo cáo về mức bán lẻ giảm 0,4% vào tháng 4 so với tháng trước. Kết quả báo cáo đã làm cho các nhà kinh tế phải đặt dấu hỏi vê sự hồi phục của mức tiêu dùng .

Những công bố sơ bộ về tỷ lệ thất nghiệp vào thứ năm tuần qua cũng không mấy lạc quan như là những xác nhận vào ngày 9/5 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đến 637 ngàn người, nghĩa là hơn 32 ngàn người so với 605 ngàn người  đã được dự báo và điều chỉnh  vào tuần trước. Nhìn chung, các nhà kinh tế đều dự đoán tỷ lệ  thất nghiệp sẽ tăng 9,1% vào cuối năm nay.

Chỉ số giá sản xuất tính trên giá bán buôn tăng 0,3% do tăng giá thực phẩm trong khi chỉ số giá thực không tính đến giá thực phẩm và năng lượng chỉ tăng 0,1%.

Kết quả điều tra ở lĩnh vực tài chính lại có vẻ tích cực hơn. Một nửa số người được hỏi đều cho rằng sự kích thích về tài chính và tiền tệ là cơ sở cho một sự hồi phục lâu dài. 27% số người được điều tra cho rằng nó sẽ thúc đẩy kinh tế nhưng vẫn còn hoài nghi về tính bền vững của nó.

 

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ ( Theo Wall Street Journal))
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=294
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org