Thứ sáu, May 22, 2009, 15:05 GMT+7

Nhân viên của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng đánh giá mẫu đăng ký chi tiết đối với những sản phẩm an toàn cho trẻ em.


Vào ngày 28/5, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng sẽ bỏ phiếu lấy ý kiến của các nhân viên về dự thảo quy định yêu cầu các nhà sản xuất sản phẩm an toàn cho trẻ em cung cấp cho người tiêu dùng các mẫu đăng ký đối với từng sản phẩm. Quy định này sẽ yêu cầu các nhà sản xuất lưu giữ hồ sơ về tên, điạ chỉ, địa chỉ e-mail và các thông tin liên lạc khác của người tiêu dùng, những người đăng ký sở hữu sản phẩm này; tên và thông tin liên lạc, tên và số nhãn hàng, ngày sản xuất đối với mỗi sản phẩm phải khai báo.

Theo Đạo luật An toàn sản phẩm tiêu dùng, các sản phẩm an toàn cho trẻ em bao gồm cũi, giường trẻ em, ghế nằm, ghế nâng, ghế móc vào bàn, ghế tắm, ghế đẩy, xe tập đi, cũi chơi, xích đu, xe đẩy, nôi, địu trẻ. Theo đánh giá của nhân viên của Ủy ban này thì địu trẻ được sử dụng như ghế ngồi trên xe ô tô nên sẽ không thuộc phạm vi quy định của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng và phải đăng ký với Cục An toàn Đường bộ Quốc gia.

 

 

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ (Theo Word Trade))
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=299
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org