Thứ ba, May 26, 2009, 09:35 GMT+7

Chủ hàng mới – Công ty cổ phần thủy sản BIM không bán phá giá

Tiếp theo kết quả sơ bộ công bố ngày 28/1/09, hôm nay 26/5/09 Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng xem xét hành chính chủ hàng mới - công ty cổ phần thủy sản BIM (BIM) xuất khẩu tôm vào Hoa kỳ trong giai đoạn  từ 1/2/2007 đến 31/1/2008:  có mức thuế chống bán phá 0%, kết quả này không thay đổi so với kết quả sơ bộ.  

  

 

 


(Thương vụ Việt nam tại Hoa kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=301
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org