Thứ tư, June 03, 2009, 10:18 GMT+7

Trong tháng 5 số vụ phá sản của các công ty kinh doanh của Mỹ tăng 40%


Theo con số thống kê các vụ phá sản của Mỹ, trong tháng 5 số hồ sơ phá sản của các công ty thương mại tăng lên 40% kể từ một năm trước đây khi nền kinh tế suy yếu của Mỹ đẩy các công ty đến chỗ phá sản. Trong tháng 5 đã có 7.514 hồ sơ phá sản của các công ty thương mại so với 5.354 của cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày có 376 công ty xin bảo hộ phá sản tại tòa. Chỉ trong vòng 2 năm, số lượng hồ sơ phá sản của các công ty kinh doanh tăng gấp đôi trong tháng 5. Số lượng hồ sơ thực tế mỗi ngày tăng cao nhất kể từ khi thay đổi Luật phá sản vào tháng 10 năm 2005. Hiện nay, vẫn đang có nhiểu hồ sơ xin phá sản.

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ (Theo Reuters))
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=313
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org