Thứ hai, June 22, 2009, 11:24 GMT+7

Chủ hàng mới – Công ty cổ phần thủy sản Thương mại Á Châu (ACOMFISH ) không bán phá giá

Tiếp theo phán quyết sơ bộ công bố ngày 28/1/09, hôm nay 22/6/09 Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng xem xét hành chính chủ hàng mới lần thứ ba mặt hàng cá tra và basa trong giai đoạn  từ 1/8/2007 đến 31/1/2008:

 ACOMFISH  có mức thuế chống bán phá 0%, không thay đổi so với phán quyết  sơ bộ và Công ty cổ phần thủy sản Hiệp Thành (Hiệp Thành) có có mức thuế chống bán phá là 6,68% do DOC đã điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá từ 0% lên 6,68% sau khi xem xét lại các vấn đề mà các bên có liên quan đưa ra.

 


 

(Thương vụ Việt nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=326
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org