Thứ ba, July 28, 2009, 10:59 GMT+7

Hoa kỳ điều chỉnh kết quả cuối cùng mức thuế chống bán phá giá đối với chủ hàng mới .

Hôm nay, 28/07/09 Bộ Thương Mại Hoa kỳ (DOC) công bố điều chình kết quả cuối cùng xem xét hành chính chủ hàng mới mặt hàng cá tra và basa trong giai đoạn  từ 1/8/2007 đến 31/1/2008: ACOMFISH có mức thuế chống bán phá 0%; không thay đổi so với kết quả cuối cùng và Công ty cổ phần thủy sản Hiệp Thành (Hiệp Thành) bị điều chỉnh mức thuế chống bán phá t6,68% lên 13,76%


Nguyên nhân: bên nguyên đơn đưa ra những chứng cớ cho rằng DOC đã có sai sót về mặt số học, copy không chính xác các số liệu….vv trong khi tính toán mức thuế chống bán phá. Sau khi phân tích chứng cứ của nguyên đơn và loại bỏ trị giá thay thế nguyên vật liệu bao bì trong quá trình tính toán. DOC đã điều chỉnh kết quả như đã nêu ở trên    

(Thương vụ Việt nam tại Hoa kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=356
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org