Thứ năm, August 27, 2009, 12:19 GMT+7

Thông tin số liệu về quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ tháng 6 năm 2009


Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu về ngoại thương của Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 6 năm 2009 trên cơ sở số liệu của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (Bộ Thương mại Hoa Kỳ) tại các files dưới đây:

files/editor/file/BieudoXKVNsangUS.xls

files/editor/file/UStrade.doc

files/editor/file/US-VNtrade.doc

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=375
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org