Thứ bảy, September 12, 2009, 15:18 GMT+7

Thông tin số liệu quan hệ Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ tháng 7 năm 2009


Thông tin số liệu về quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ tháng 7 năm 2009

27/08/2009 12:19
 

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu về ngoại thương của Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 7 năm 2009 trên cơ sở số liệu của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (Bộ Thương mại Hoa Kỳ) tại các files dưới đây:

files/editor/file/UStrade(1).doc

files/editor/file/US-VNtrade(1).doc

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=386
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org