Thứ sáu, October 09, 2009, 14:41 GMT+7

Tình hình ngoại thương Hoa Kỳ tháng 8 năm 2009


Theo số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8 năm 2009 của Hoa Kỳ đạt 128,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 158,9 tỷ USD. Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ là 30,7 tỷ USD giảm từ 31,9 tỷ USD của tháng 7. Thâm hụt thương mại hàng hóa giảm 0,8 tỷ USD so với tháng 7, thặng dư dịch vụ tăng 0,3 tỷ USD. 

Xuất khẩu tháng 8 tăng 0,2 tỷ USD so với tháng 7, nhập khẩu giảm 0,9 tỷ USD.oaHoa Kyfd

Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng gồm nguyên liệu công nghiệp (tăng 0,9 tỷ USD); xe cộ ô tô, phụ tùng và động cơ (tăng 0,5 tỷ); thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống (tăng 0,1 tỷ). Trong khi đó, các nhóm hàng xuất khẩu giảm gồm máy móc, nguyên vật liệu (giảm 1,3 tỷ USD), các hàng hóa khác (giảm 0,4 tỷ USD), hàng hóa tiêu dùng (giảm 0,1 tỷ USD).

Các nhóm hàng nhập khẩu giảm chủ yếu gồm nguyên liệu vật tư công nghiệp (giảm 1 tỷ USD); hàng tiêu dùng (giảm 0,7 tỷ); các hàng hóa khác (giảm 0,2 tỷ USD); thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống (giảm 0,1 tỷ USD). Các mặt hàng có kim ngạch tăng gồm xe cộ và phụ tùng, động cơ (tăng 1,2 tỷ USD).

So với tháng 8 năm 2008, thâm hụt thương mại và dịch vụ giảm 30,2 tỷ USD. Xuất khẩu giảm 33,4 tỷ USD, giảm 20,7% và nhập khẩu giảm 63,6 tỷ USD, giảm 28,6%. Xuất khẩu giảm ở các nhóm hàng nguyên vật liệu công nghiệp (giảm 11,3 tỷ USD); máy móc (9,5 tỷ USD); xe cộ ô tô, phụ tùng và động cơ (3 tỷ USD);  thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống (2 tỷ USD); hàng hóa tiêu dùng (1,6 tỷ USD) và các hàng hóa khác (1 tỷ USD). Nhập khẩu giảm ở các nhóm hàng nguyên liệu vật tư công nghiệp (giảm 36,1 tỷ USD); máy móc, thiết bị, nguyen phụ liệu (giảm 8 tỷ USD); hàng tiêu dùng (giảm 7,2 tỷ); xe cộ ô tô, phụ tùng và động cơ (giảm 4,7 tỷ USD); các hàng hóa khác (giảm 0,7 tỷ USD); thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống (giảm 1,1 tỷ USD). Xuất khẩu dịch vụ tăng 0,2 tỷ USD so với tháng trước. Kim ngạch tăng chủ yếu trong các ngành du lịch, vận tải (gồm cả hàng không và cảng) và các ngành dịch vụ khác như kinh doanh, chuyên ngành, kỹ thuật, bảo hiểm và tài chính. Nhập khẩu dịch vụ giảm 0,1 tỷ USD chủ yếu giảm trong ngành vận tải.

8 tháng đầu năm 2009 so với 8 tháng 2008, xuất khẩu dịch vụ giảm 5,6 tỷ USD; nhập khẩu dịch vụ giảm 5,5 tỷ USD.

 Theo thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2009: Hoa Kỳ thặng dự thương mại với các nước gồm Hồng Kông (1,3 tỷ USD), Úc (1,2 tỷ USD), Ai Cập (0,4 tỷ USD) và Singapore (0,3 tỷ USD); và thâm hụt thương mại với các nước gồm Trung quốc (20,2 tỷ USD), OPEC (6,4 tỷ USD), EU (5,4 tỷ USD), Nhật bản 4,3 tỷ USD, Mêhicô (4,0 tỷ USD), Nigeria (1,7 tỷ USD), Canada (1,5 tỷ USD), Đài Loan 0,5 tỷ USD và Hàn quốc (0,4 tỷ USD).

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=397
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org