Thứ ba, November 24, 2009, 13:16 GMT+7

Số liệu về ngoại thương Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ 9 tháng đầu năm 2009


Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu về quan hệ Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và tình hình ngoại thương Hoa Kỳ 9 tháng đầu năm 2009 tại các file dưới đây.

files/editor/file/UStrade(4).doc

files/editor/file/US-VNtrade(2).doc

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=431
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org