Thứ hai, January 11, 2010, 16:05 GMT+7

Các công ty Mỹ cắt giảm 84 ngàn việc làm


Các công ty Mỹ cắt giảm 84 ngàn việc làm vào tháng 12, mức cắt giảm thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2008.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy việc cắt giảm lao động đã chậm lại khi nền kinh tế lớn nhất Thế giới bắt đầu hồi phục kể từ cuộc suy thoái nặng nề nhất từ những năm 30, đã khuyến khích các công ty giữ nhân viên. Các nhà kinh tế được Bloomberg điều tra dự đoán, báo cáo của Chính phủ ngày 8/1 sẽ cho thấy mất việc làm đi đến hồi kết vào tháng trước sau 2 năm cắt giảm 7,2 triệu lao động.

Theo ước tính của Bộ Lao động Hoa Kỳ tỷ lệ thất nghiệp đạt 10,1% vào tháng 12 so với mức 10% của tháng trước.

Số việc làm bị cắt giảm kể từ khi bắt đầu cuộc suy thoái vào tháng 12 năm 2007 ở mức cao nhất trong kỷ nguyên sau chiến tranh Thế giới thứ 2.

Các ngành sản xuất hàng hóa gồm các công ty sản xuất và xây dựng giảm 96 ngàn người lao động, khu vực dịch vụ cắt giảm 12 ngàn.

Các công ty có số lao động trên 499 người cắt giảm khoảng 34 ngàn việc làm; các công ty vừa và nhỏ có số lao động từ 50-499 cắt giảm khoảng 25 ngàn việc làm và các công ty nhỏ giảm khoảng 25 ngàn.

(Bloomberg)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=465
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org