Thứ hai, March 01, 2010, 11:16 GMT+7

Đề nghị kiểm soát hoạt chất bảo vệ thực vật Trifluralin

Nafiqad vừa công văn đề nghị Bộ NN&PTNT văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát Trifluralin theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.


Theo Nafiqad, trong năm 2009 Hoa Kỳ và EU đã cảnh báo một số lô hàng cá tra xuất khẩu của Việt Nam do phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Trifluralin. Nafiqad đã có đề xuất với Bộ một số giải pháp nhằm giảm thiểu dư lượng Trifluralin trong sản phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp chế biến cá tra chủ động thực hiện kiểm soát dư lượng Trifluralin trong cá tra nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây theo phản ánh của một số doanh nghiệp chế biến thủy sản, kết quả tự kiểm tra dư lượng Trifluralin trong cá tra nguyên liệu của doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm Trifluralin khá cao từ 25-30% tổng số mẫu kiểm tra.

Bên cạnh đó, một số nhà nhập khẩu nước ngoài cũng đề nghị áp dụng ngay các biện pháp kiểm soát Trifluralin trong sản xuất kinh doanh cá tra nhằm ngăn ngừa các phản ánh tiêu cực từ phía thị trường nhập khẩu và ảnh hưởng xấu tới ngành sản xuất cá tra Việt Nam.

Theo kết quả rà soát của Nafiqad, trifluralin là thành phần có trong 26 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và vừa qua lại tiếp tục có thêm 5 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chứa Trifluralin được bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Vì vậy, để bảo vệ uy tín của sản phẩm cá tra Việt Nam và hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp, Nafiqad đề nghị có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt chất bảo vệ thực vật Trifluralin.

(Nguồn: VASEP)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=511
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org