Thứ sáu, April 02, 2010, 13:29 GMT+7

Bộ Thương mại Mỹ ra phán quyết về kết quả điều tra chống bán phá giá và trợ giá túi nilon nhập khẩu từ Việt Nam và Indonesia


Ngày 26/3, Bộ Thương mại Mỹ đã ra phán quyết cuối cùng về kết quả điều tra chống bán phá giá và trợ cấp túi nilon đựng hàng nhập khẩu từ VN và Indonesia, theo đó các nhà sản xuất & xuất khẩu của Indonesia đã bán túi nhựa vào thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá thông thường từ 69,64 đến 85,17%, còn VN từ 52,30% đến 76,11%. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ cũng kết luận rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu của VN đã được trợ cấp từ mức dưới 1% đến 52,56%.

Theo phán quyết trên, 16 nhà sản xuất/nhập khẩu của VN sẽ chịu thuế chống bán phá giá ở mức 52,30%; những nhà sản xuất/nhập khẩu túi nhựa khác của VN sẽ chịu mức 76,11%.

Về vấn đề trợ cấp, 3 công ty bị đơn bắt buộc của VN là Chin Sheng Company ltd, Fotai Vietnam Enterprise Corp và Advance Polybag đã nhận được mức trợ cấp lần lượt là 0,44%, 5,28% và 52,56% tương ứng. Số còn lại nhận mức trợ cấp 5,28%.

Căn cứ vào kết quả điều tra bán phá giá, Bộ Thương mại Mỹ sẽ yêu cầu Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ thu tiền đặt cọc trên số lượng hàng nhập khẩu căn cứ mức bán phá giá mà phán quyết đã công bố. Tiền đặt cọc liên quan đến cuộc điều tra chống trợ cấp cũng sẽ được thu theo mức trợ cấp nêu trên, nếu quyết định cuối cùng của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) - dự kiến được công bố vào ngày 10/5/2010 - xác định rằng ngành công nghiệp túi nhựa đựng hàng của Mỹ đã bị thiệt hại bởi sản phẩm túi nhựa nhập khẩu từ VN.

Năm 2009, Mỹ nhập khẩu sản phẩm túi nhựa trị giá khoảng 43 triệu USD từ VN và 13,5 triệu USD từ Indonesia, giảm đáng kể so với kim ngạch năm 2008 (lần lượt là 79,5 triệu USD và 37,8 triệu USD).

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=536
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org