Thứ tư, April 07, 2010, 15:45 GMT+7

Số liệu về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 1 năm 2010

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 1 năm 2010 trên cơ sở số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ tại file dưới đây:

 files/editor/file/100327 Bao cao tong hop so lieu den thang 1-10.doc

 


Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=541
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org