Thứ năm, May 13, 2010, 11:53 GMT+7

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.2% vào quý 1


Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 3,2% vào quý 1 cho thấy sự hồi phục kinh tế tiếp tục được duy trì tuy nhiên vẫn chưa thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh chóng. Kết quả tăng trưởng GDP quý 1 vẫn thấp hơn mức 5,6% vào quý 4 năm 2009 và thấp hơn một chút mức 3,5% theo dự báo của các nhà phân tích kinh tế.

Đóng góp lớn nhất cho mức tăng trưởng GDP quý 1 phải kể đến mức tăng 3,6% chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Mức tăng chi tiêu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang dần dần quay trở lại các cửa hàng sau khi suy thoái kết thúc vào năm ngoái.

Dẫn lời Tổng thống Obama cho hay Chính phủ đang dẫn dắt đúng hướng, nền kinh tế của đất nước đang phát triển hơn; tuy nhiên, Ông thừa nhận rằng sự hồi phục của đất nước vẫn chưa đạt đến điểm mà mọi khó khăn được giải quyết. Ông cho rằng, các chỉ số kinh tế không mang lại ý nghĩa đối với những người Mỹ bị mất việc làm và không thể tìm được việc; đối với họ tin tức kinh tế mà họ mong đợi được nghe đó là “bạn đã được tuyển dụng”. Theo Bộ Thương mại thì nền kinh tế đang tăng trưởng với mức tăng cao hơn xu hướng dài hạn một chút, các nhà kinh tế nhìn chung đều cho rằng về dài hạn nền kinh tế của quốc gia có thể tăng ở mức 2,5% đến 3%  nhờ tăng trưởng dân số và tăng năng suất lao động.

Xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng, tuy nhiên nhập khẩu tăng cao hơn xuất khẩu. Chi tiêu của Chính quyền Liên bang tăng 1,4% trong quá trình kích thích phát triển kinh tế; tuy nhiên chi tiêu của Chính quyền bang và các địa phương giảm mạnh, giảm 3,8%.

(Washington Post)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=570
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org