Thứ sáu, May 28, 2010, 11:30 GMT+7

Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ Quý 1 năm 2010


Căn cứ trên số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ quý I năm 2010 tại file dưới đây:

files/editor/file/Quan he thuong mai VN-HK(2).doc

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=581
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org