Thứ năm, December 09, 2010, 16:57 GMT+7

Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và Quà tặng ”LifeStyle Vietnam 2011”


Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và Quà tặng ”LifeStyle Vietnam 2011”, được tổ chức từ ngày 18 – 21 tháng 4 năm 2011 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do Hiệp Hội Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam (Vietcraft) và Cục Xúc Tiến Thương Mại (Vietrade) tổ chức.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang web: http://lifestyle-vietnam.com/?mdl=fair_information

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=649
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org