Thứ năm, March 03, 2011, 14:27 GMT+7

FTA Việt Nam – EU: Thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án hỗ trợ Thương mại đa biên (MUTRAP III) tổ chức hội thảo “Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - EU, cơ hội và thách thức cho Việt Nam”. Hội thảo là sự chuẩn bị tốt hơn cũng như đưa ra các khuyến nghị thích hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc lựa chọn phương án đàm phán thích hợp để FTA Việt Nam - EU thực sự mang lại hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế hai bên. Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam – EU với tính chất là một cam kết mở cửa thị trường mạnh và sâu trong hầu hết các lĩnh vực thương mại (hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ...). Theo Giáo sư Claudio Dordi - Chuyên gia MUTRAP III, nếu ký FTA với Việt Nam, EU kỳ vọng vào việc đẩy mạnh xuất khẩu cũng như thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam, đồng thời hướng mục tiêu tới các nước Đông Nam Á và các quốc gia châu Á khác; tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ của EU, đảm bảo việc tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy các mục tiêu chính sách phi kinh tế


(VnPlus)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=660
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org