Thứ ba, May 10, 2011, 15:47 GMT+7

Chôm chôm Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ


Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) vừa cho biết, cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ vừa cấp mã số chứng nhận cho vùng trồng chôm chôm của Tổ hợp tác Tiên Phú, xã Tiên Long (huyện Châu Thành, Tiền Giang). Vùng trồng chôm chôm được cấp mã số nói trên có diện tích 34ha, trong đó có 21ha chôm chôm thường và 13ha chôm chôm nhãn. Đây là vùng trồng chôm chôm đầu tiên của Việt Nam được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi Mỹ. Theo Cục Bảo vệ thực vật, sau khi có mã số, các chuyên gia Mỹ sẽ xác định liều lượng chiếu xạ trước khi cấp phép cho vùng chôm chôm này xuất khẩu vào Mỹ. Như vậy, sau quả thanh long, quả chôm chôm của Việt Nam đang chuẩn bị hoàn tất quá trình thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, một thị trường đầy tiềm năng cho hoa quả xuất khẩu. Đây là cơ hội mới để trái cây Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=672
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org