Thứ hai, October 24, 2011, 10:33 GMT+7

Hiệp định Thương mại tự do Hoa Kỳ với Hàn quốc, Cô lôm bia và Panama


Ngày 12/10/2011, Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do của Hoa Kỳ với Hàn quốc, Cô lôm bia và Panama. Ngày 21/10/2011, Tổng thống Obama đã chính thức ký các Hiệp định này thành Luật. Hiệp định thương mại tự do với Hàn quốc là Hiệp định lớn nhất kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do khu vực Bắc Mỹ (NAFTA) có hiệu lực năm 1994. Thông qua Hiệp định này, Hoa Kỳ kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn quốc đạt 11 tỷ USD trong năm đầu với mặt hàng chủ yếu là nông sản và ô tô, và tạo khoảng 70 ngàn việc làm cho người Mỹ. Hiệp định ký với Columbia dự kiến sẽ tăng xuất khẩu 1,1 tỷ USD/năm.
(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=690
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org