Thứ sáu, September 05, 2008, 17:06 GMT+7

Các nhà xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam hướng vào thị trường Hoa Kỳ

Đoàn doanh nghiệp gồm 25 nhà xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2008 sẽ khảo sát thị trường và giao dịch thương mại tại Brazil và Hoa Kỳ từ ngày 05 đến 20/09/2008.


Trong thời gian làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 15 đến 20/09/2008, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ (www.vietnam-ustrade.org) bố trí đoàn tiếp xúc với các nhà nhập khẩu hồ tiêu tại New York và San Francisco và Hiệp hội Thương mại Gia vị tại Washington, DC.

Từ năm 2001 đến nay Việt Nam luôn giữ vị trí số 1 về xuất khẩu hồ tiêu, bình quân mỗi năm 70.600 tấn, chiếm 31,2 % thị trường thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2008, Việt Nam bán ra thị trường thế giới 46.940 tấn. Năm 2007 xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ lên tới 7.800 tấn chiếm 12,92% thị phần nhập khẩu của Hoa Kỳ.

 

 

(Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=126
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org