Thứ bảy, October 11, 2008, 22:11 GMT+7

Xuất khẩu quần jean sang Mỹ 8 tháng tăng mạnh

Xuất khẩu quần jean của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2008 đạt 3,3 triệu cái, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 45,9% về lượng và 47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Xuất khẩu quần jean sang Nhật Bản lớn nhất trong 8 tháng đạt 1,1 triệu cái, trị giá 11,3 triệu USD, chiếm 44,2% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, tăng 18,9% về lượng và 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.Giá xuất khẩu trung bình quần jean của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2008 tăng nhẹ đạt 7,75 USD/cái, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu quần jean của Việt Nam tháng 8/2008 giảm mạnh, giảm 31,5% về lượng và 20,6% về trị giá so với tháng trước, đạt 560 ngàn cái, trị giá 4,8 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 18% về lượng và 24,2% về trị giá. Tính chung, 8 tháng đầu năm 2008, xuất khẩu quần jean của nước ta đạt 3,3 triệu cái, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 45,9% về lượng và 47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Trong 8 tháng đầu năm 2008, xuất khẩu quần jean sang Nhật Bản đạt 1,1 triệu cái, trị giá 11,3 triệu USD, chiếm 44,2% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này, tăng 18,9% về lượng và 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với mức tăng 166,8% về lượng và 135,7% về trị giá của 6 tháng đầu năm 2008.
Xuất khẩu quần jean sang Mỹ tăng mạnh, tăng 176,8% về lượng và 208,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,43 triệu cái, trị giá 8,7 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng đột biến, tăng 933% về lượng và 597% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007, đạt trên 100 ngàn cái, trị giá 892 ngàn USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 220,9 ngàn cái, trị giá 2,33 triệu USD, giảm 20,5% về lượng nhưng lại tăng 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá xuất khẩu trung bình quần jean của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2008 tăng nhẹ đạt 7,75 USD/cái, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá quần jean xuất khẩu trung bình sang Mỹ tháng 8/2008 là 6,6 USD/cái, FOB, tăng 10,6% so với tháng trước và tăng 34,2% so với tháng 8/2007. Tính chung, giá xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2008 đạt 6,07 USD/cái, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá quần jean xuất khẩu sang Đài Loan tháng 8/2008 có giá thấp nhất so với từ đầu năm tới nay đạt 9,79 USD/cái, FOB, giảm 5,6% so với tháng trước nhưng tăng 10,4% sov ới tháng 8/2007. Như vậy, giá xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 10,55 USD/cái, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2007.
Trái lại, giá xuất khẩu sang Nhật Bản lại giảm, giảm 2,5% so với tháng 7 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,71 USD/cái, FOB. Tính chung giá xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2008 đạt 10,11 USD/cái, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2007.

(Thị trường-giá cả)
Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=159
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org