Thứ tư, December 23, 2009, 12:24 GMT+7

Ngoại thương Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt nam - Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2009


Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp số liệu ngoại thương Hoa Kỳ và quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 10 tháng đầu năm 2009 trên cơ sở số liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ tại các file dưới đây:

files/editor/file/Quan he thuong mai VN-HK(1).doc

files/editor/file/Ngoai thuong Hoa Ky.doc

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=447
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org