Thứ năm, December 23, 2010, 10:49 GMT+7

Ngoại thương Hoa Kỳ và quan hệ thương mại với Việt Nam 10 tháng 2010

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp tình hình ngoại thương Hoa Kỳ và quan hệ Thương mại với Việt Nam 10 tháng 2010 tại file kèm theo dưới đây


files/editor/file/Ngoai thuong HK va quan he TM voi VN.doc

Đường dẫn của bản tin này: http://www.vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=651
© Vietnam Trade Office in the USAEmail: vuongnt@vietnam-ustrade.org